HomeActueel

Een gashaard, nog jarenlang een moderne sfeermaker

Sinds we in de afgelopen decennia meer hebben geleerd over de opwarming van de aarde, het broeikaseffect en de verandering van het klimaat, weten we dat we maatregelen moeten nemen. Aardgas is een van de broeikasgassen die de opwarming van de aarde mede veroorzaakt. Om de uitstoot te verminderen, zal er in de toekomst daarom minder aardgas gaan worden gebruikt. Is het dan nu nog verstandig om een haard op aardgas aan te schaffen of deze te vervangen? Wij denken van wel en we leggen je graag uit waarom.

Hoe snel gaan de veranderingen?

Op dit moment hebben vrijwel alle bestaande woningen nog een aardgasaansluiting. Van de nieuwbouwwoningen wordt nog ongeveer 50% aangesloten op het aardgasnetwerk. Omdat die woningen volgens de moderne maatstaven zijn geïsoleerd, kunnen dat soort woningen gebruikmaken van alternatieve vormen van energievoorziening als een warmtepomp.

Voor bestaande bouw is dat anders. Daarvan is de isolatie vaak onvoldoende voor een warmtepomp. Het ombouwen van deze woningen naar een klimaatneutraal alternatief bedraagt tussen de € 30.000 en € 50.000, volgens onderzoek van de Gasunie en Aedes (een vereniging voor woningcorporaties). Dat is een behoorlijke investering die niet iedereen kan opbrengen. De aanpassing bij een bestaande woning naar een alternatieve energievoorziening is bovendien niet altijd even milieuvriendelijk. Daar komen we later op terug.

Ook het verwarmen van een huis met behulp van zonnepanelen is in Nederland moeilijk, aangezien de zon vaak niet of niet voldoende schijnt. Op dat moment wordt de energie alsnog geleverd uit kolencentrales.

In de komende 30 tot 40 jaar zal gas dus nog steeds een belangrijke plaats innemen als het om verwarmen gaat.

Is een haard op aardgas een verantwoorde investering?

Als je een aardgasaansluiting hebt, maak je de juiste keuze om een haard op aardgas aan te schaffen. We geven je vier goede redenen:

  1. Op dit moment is aardgas nog steeds een hele efficiënte manier om je woning te verwarmen. Het is ook nog steeds de goedkoopste energiebron.
  2. Het vervangen van een oude haard is beter voor het milieu. De moderne haarden verbranden namelijk veel schoner. Daardoor vermindert de uitstoot van jouw haard meteen drastisch. Bovendien is het rendement veel hoger.
  3. In 2050 zal naar verwachting nog steeds een kwart van alle woningen in Nederland over een aardgasaansluiting beschikken. Tot die tijd zal er dus zeker nog aardgas worden geleverd.
  4. De gemiddelde gebruiksduur van een haard is 15 jaar. Dat betekent dat je in 2033 weer toe zou zijn aan vervanging. Dat is nog zeker de moeite van de investering waard. Tegen die tijd zijn er waarschijnlijk ook weer nieuwe haarden die zijn aangepast aan de veranderende energiebronnen. Misschien komt er dan wel biogas en methaangas (uit waterstof) uit het gasnetwerk waarmee je je kachel kunt verwarmen. Voorlopig kun je ervan uitgaan dat de huidige gashaarden kunnen omgaan met alle soorten gas zoals ze op dit moment bestaan, waar dit gas dan ook vandaan komt.

 

Een nieuwe haard, beter voor het milieu

Als je een aardgasaansluiting hebt en je overweegt je woning te laten ombouwen, dan is het zaak om kritisch te kijken naar je huidige milieubelasting en de milieubelasting die de betreffende aanpassing met zich meebrengt.

Als je bijvoorbeeld in een bestaand huis voor een warmtepomp kiest, dan moet je je woning goed laten isoleren om de warmtepomp rendabel te maken. Doe je dat niet, dan is een warmtepomp niet effectief. Het isoleren van je huis is een behoorlijke belasting voor het milieu omdat er bij een dergelijke verbouwing veel afval vrijkomt. Die moet ook weer worden verwerkt.

Ook als je kiest om het verwarmen in plaats van gas door elektra te vervangen, dan geldt dat dit ergens moet worden opgewekt. Als dit met zonnepanelen gebeurt, is dat natuurlijk beter voor het milieu, maar om je hele huis te verwarmen met zonne-energie is in Nederland bijna onmogelijk. Je kunt met zonne-energie best de nodige elektrische apparaten overdag laten draaien maar ’s avonds wekken zonnepanelen niet voldoende elektriciteit op. Op dat moment wordt jouw energie alsnog opgewekt door een kolencentrale.

De ontwikkeling van duurzame energie voor bestaande bouw heeft nog wel een aantal jaar nodig. Tot die tijd is aardgas een hele efficiënte energiebron. Wel is het goed om te kijken naar de leeftijd van je haard. Een gashaard die ouder is dan 10 jaar, heeft aanzienlijk minder rendement en is vervuilender dan een nieuwer exemplaar.

Aardgas blijft voorlopig een uitstekende energiebron

Het is zeker dat we een spannende toekomst tegemoet gaan. Er komen veel mooie ontwikkelingen aan die we ook nauwgezet zullen volgen. Want een ding is zeker: het aardgas zoals we het nu kennen, wordt minder en zal een keer stoppen. Op dat moment willen we je nog steeds de hoogste kwaliteit aan haarden bieden, ongeacht de manier waarop die haard de warmte opwekt. Voor nu is en blijft aardgas een uitstekende keuze voor een haard: functioneel, efficiënt en sfeerverhogend.

Dit document is een uitgave van Dru Verwarming te Duiven.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle gasleidingen Nederland uit?

In het regeerakkoord is benoemd (Steeds vaker horen wij vanuit de politiek) dat het afgelopen moet zijn met het stoken van gas en dat de gasleidingen niet langer nodig zouden zijn. Is dat allemaal inderdaad zo en wanneer gaat dat dan gebeuren?

Achtergrond

Veel landen in de wereld hebben afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 in de atmosfeer te verminderen. CO2 is een zogenaamd broeikasgas en wordt geassocieerd met het veroorzaken van de opwarming van de aarde. Vandaar dat wij de uitstoot van CO2 moeten verminderen.

De Europese Unie heeft zich tot doel gesteld dat in 2030 de uitstoot van CO2 40% lager moet zijn dan in 1990.

De Nederlandse Staat heeft in 2015 een rechtszaak verloren tegen Urgenda.

De rechter heeft bepaald dat in 2020 de uitstoot van CO2 25% lager moet zijn dan in 1990.

Tot 2015 was die daling nog maar 12,5%. Nederland moet er dus snel tegen aan om de doelstellingen nog te halen. Dat doet men door een pakket van maatregelen.

De grootste veroorzaker is de industrie (ca 31%) en de nummer 2 is het wegverkeer (ca 22%).

Deze hele ombouw naar “groene energie” noemt men ook wel de “energietransitie”.

Alle sectoren moeten mee doen om de doelstellingen te halen. Dat geldt dus ook voor de gassector.

De oplossingen

Oplossingen zijn onder andere het bouwen van grootschalige wind- en zonne energieparken, het stoken van biomassa (CO2 neutraal) in kolencentrales.

Verder nemen gemeentes ook eigen initiatieven door bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen niet meer te laten voorzien van aardgas maar bijvoorbeeld van warmtepompen of andere CO2 neutrale oplossingen. Momenteel wordt 50% van de nieuwbouwwoningen aangesloten op het aardgas-netwerk, de andere helft niet meer.

In de bestaande bouw is het veel lastiger om te veranderen. Woningen zijn vaak onvoldoende geïsoleerd en een warmtepomp alleen is derhalve niet effectief. Bedrijven zoals Gasunie en Aedes (vereniging voor woningcorporaties) hebben ingeschat dat het klimaatneutraal ombouwen van een bestaande woning tussen de €30.000 en €50.000 kost.

Niet echt een korte termijn alternatief dus.

Voor alleen de gemeente Amsterdam (ca 500.000 woningen) zou dit al circa €1,7 miljard kosten.

Dit is nog zonder de aanleg van een nieuwe infrastructuur voor ons elektriciteitsnetwerk die nog eens tientallen miljarden zal gaan kosten. Dat kan dus nooit op korte termijn allemaal gebeuren simpelweg omdat wij er geen geld voor hebben.

Daarnaast is gas op dit moment nog verreweg de goedkoopste energiebron. Een rekensom op basis van de huidige kosten, waarbij we als uitgangspunt nemen dat 1m3 gas ongeveer 10 kWh aan energie bevat.

In geld:

- 1 m3 gas kost ca. € 0,65

- 1 kWh stroom kost ongeveer € 0,22

- 10 kWh stroom kost dus € 2,20 tegen € 0,65 aan gas, ongeveer € 1,55 goedkoper dus!

De verwachte toekomst

Het is de verwachting van diverse marktpartijen dat in 2050 altijd nog een kwart van onze woningen aangesloten zal zijn op het gasnet en mogelijk nog meer indien de ontwikkelingen van biogas en waterstof verder doorzetten. Er komt steeds meer biogas en daarvoor is ook een gasnetwerk nodig en ook de ontwikkelingen om elektriciteit om te zetten van waterstof naar methaangas krijgen steeds meer vorm.

Dat in de toekomst minder woningen dan vandaag het geval is aangesloten zullen zijn op het gasnetwerk is een feit. Dit zal echter heel langzaam gaan omdat de financiële middelen er niet voor zijn en men bewoners van bestaande woningen ook niet voor de enorme kosten kan en wil laten opdraaien. De gasleveringen zullen dus in ieder geval tot 2050 doorgaan.

Als je daar aan koppelt dat de levensduur van een gastoestel gemiddeld 15 jaar is, is een investering in een gastoestel nog steeds verantwoord.

De diversiteit van woningverwarming zal toenemen. De hybride warmtepomp (gas en elektriciteit) lijkt daarbij een zeer reële optie. Ook schone biomassa toestellen in combinatie met een warmtepomp lijkt een goed alternatief. Het aantal gasaansluitingen zal afnemen maar in een heel langzaam tempo en met de opkomst van biogas en waterstof misschien nog wel veel langzamer dan nu wordt verwacht. De komende 30 tot 40 jaar zal gas nog altijd een belangrijke plaats innemen als het om verwarmen gaat.

Dit document is samengesteld op basis van uitspraken en onderzoeken van diverse marktpartijen. Omdat de ontwikkelingen om ons heen aan verandering onderhevig zijn kunnen aan uitspraken en verwachtingen in dit document geen rechten ontleend worden.

Dit document is een uitgave van de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK).

Heerkens openhaarden & kachels


Het Runneke 10
5388 PZ  NISTELRODE

Tel.    0412 613 030
E-mail:    info@heerkens.nl

Alleen telefonisch of via de mail bereikbaar!

We zien uw bericht graag tegemoet ...